Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Procedura opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą

Procedura opiniowania kandydatów na rodzinę zastępczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli będącym Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatu Stalowowolskiego.

 1. Rozmowa wstępna:

Ustne i pisemne przekazanie informacji dotyczących wymagań w stosunku do kandydatów zawartych w  Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r., poz.135, ze zmianami): rozdział 2 ustawy: Rodzinna piecza zastępcza - zasady tworzenia i funkcjonowania rodzin zastępczych.

 1. Zebranie i analiza dokumentów złożonych przez kandydatów na rodzinę zastępczą potwierdzających spełnianie przez nich warunków.

 1. Badania psychologiczno – pedagogiczne: 4 –5 sesji z kandydatami:

 • Praca indywidualna z kandydatami mająca na celu sprawdzenie ich motywacji przyjęcia dziecka do rodziny.
 • Badania osobowości kandydatów, ich mocnych i słabych stron.
 • Badania sytemu rodzinnego kandydatów – domy pochodzeniowe kandydatów; wartości, normy, podstawy działania, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka w rodzinie, stosunku dorosłych do dzieci.
 • Badania związku małżeńskiego kandydatów: stworzenie mapy mocnych i słabych stron związku małżeńskiego. Modele przywiązania małżeńskiego.
 • Badanie postaw rodzicielskich w stosunku do dzieci własnych kandydatów; zapoznanie się ze zdaniem dzieci własnych dotyczącym przyjęcia do rodziny dziecka osieroconego społecznie.
 • Wizyta domowa mając na celu sprawdzenie warunków mieszkaniowo – bytowych.
 1. Skierowanie kandydatów na obowiązkowe szkolenie:

 • na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową wg autorskiego Programu „Drogowskaz do dobrych więzi” zatwierdzonego decyzją MPiPS Nr 31/2013/RZ. Moduł podstawowy jest realizowany podczas 66 godzin dydaktycznych ( zawiera 10 godzinny staż w rodzinnej lub instytucjonalnej opiece zastępczej). Kandydaci na rodziny zawodowe są zobowiązani do uczestnictwa w modułach dodatkowych w zależności od charakteru zawodowstwa (10 – 20 godzin dydaktycznych),

 • na rodziny spokrewnione:

Szkolenie prowadzone jest wg indywidualnego programu w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

Diagnoza rodziny i szkolenie prowadzone jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy