Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

O Instytucji

W Powiecie Stalowowolskim od września 1999 roku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli realizujący zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz inne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Zespół ds. Orzekania realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, działając przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, jako jednostka odrębna ze względu na cel i funkcje merytoryczne, korzystająca ze struktur organizacyjnych PCPR w St. Woli. Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli kieruje Przewodniczący Zespołu.

W skład Zespołu ds. Orzekania wchodzą:

Członkowie Zespołu ds. Orzekania:
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania,
Sekretarz Zespołu ds. Orzekania,
Specjaliści działający w ramach Składów Orzekających:

 • Lekarze,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Doradcy zawodowi,
 • Pracownicy socjalni,

Pracownicy obsługi administracyjnej,
Protokolanci.

Do zakresu działania Zespołu ds. Orzekania należy w szczególności:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób poniżej 16 roku życia), oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia),
 • przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie rozpatrzenia wniosków przez Składy Orzekające,
 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzekanie o niepełnosprawności,
 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • przyjmowanie i przesyłanie odwołań od orzeczeń Zespołu ds. Orzekania do organu drugiej instancji,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz  legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz uprawnionych placówek,
 • przygotowywanie dla Starosty Powiatu Stalowowolskiego kwartalnych informacji o realizacji zadań, przekazywanych właściwemu wojewodzie.

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy