Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie.

Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM).

Dodatkowo, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego bezpłatnie podczas załatwiania spraw w urzędzie. Należy zgłosić taką potrzebę, co najmniej 3 dni robocze przed terminem dokonywania czynności w urzędzie - wtedy organy administracji publicznej zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Kto nie może skorzystać

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub wobec realizatora programu.

Dokumenty niezbędne do wniosku

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez Pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym,
  • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu udziału środków własnych na realizację zadania,
  • Oferta cenowa/faktura pro forma na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Dokumenty niezbędne do wniosku należy składać w kopiach, z wyjątkiem oświadczeń, które należy załączyć w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Termin przyjmowania wniosków

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania za godzinę świadczenia usługi przez tłumacza języka migowego nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.


Podstawa prawna: ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573) i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy