Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Program "Aktywny samorząd"

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że od 1 marca 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD 2023”. W dniu 2 lutego 2023 r. uchwałą nr 14/2023 Zarząd PFRON zatwierdził Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 r.

 W bieżącym roku wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I oraz Modułu II można składać przez Internet za pośrednictwem platformy SOW - Systemu Obsługi Wsparcia, finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/.

Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, znajduje się:

  • na portalu SOW (włącznie z filmem instruktażowym),
  • na wymienionym wyżej Portalu Profilu Zaufanego,
  • na portalu OBYWATEL.GOV.PL,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I – od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  2. Moduł II:
  • od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (dla wniosków roku akademickiego 2022/2023)
  • od 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r. (dla wniosków roku akademickiego 2023/2024)

Realizator programu, w przypadku nie złożenia przez wnioskodawcę wniosku w wyznaczonym terminie, może podjąć decyzję o przywróceniu wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, pod warunkiem:

  1. zwrócenia się przez wnioskodawcę do realizatora programu z prośbą o przywrócenie terminu,
  2. wniosek zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, pok. 318 lub pod nr telefonu 15 643 36 66 oraz 15 643 37 04.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny) można zapoznać się w ust. 9 oraz ust. 22-23 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 r. dostępnym TUTAJ. Z treścią  programu oraz szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie – można zapoznać się w rozdziale VI programu (treść programu dostępna jest TUTAJ).

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Tu jesteśmy