Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa Powiatu Stalowowolskiego zostało powołane uchwałą nr IV/9/99 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 1999 r. Obejmuje swoim zasięgiem działania teren Powiatu Stalowowolskiego, w skład którego wchodzą następujące gminy: Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli realizuje m.in. zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także innych. Celem działania Centrum jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (nie tylko materialnej), oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak i podjęcia w miarę możliwości wszelkich działań mających doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli prowadzi Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego, która powstała w celu zwiększenia dostępu mieszkańców naszego powiatu do usług zdrowotnych, poprzez umożliwienie im bezpłatnego skorzystania z potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego czy pielęgnacyjnego. Wypożyczalnia powstała z myślą o osobach niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli, realizujący zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności i niepełnosprawność, kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek, a także inne określone w obowiązujących przepisach prawa.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Tu jesteśmy