Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu
 • jasne tło strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne

 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • brak aktualnej mapy strony
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Brymora.
 • E-mail: pcpr@pcprstalowawola.pl
 • Telefon: 15 643 36 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12
 • E-mail: pcpr@pcprstalowawola.pl
 • Telefon: 15 643 36 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mają siedzibę w budynku biurowym „Metalowiec” w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 12. Urząd nie jest dysponentem budynku. Budynek „Metalowiec” znajduje się w centrum miasta Stalowa Wola, do budynku prowadzą ciągi piesze.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli zapewniono częściowo, aby przestrzenie komunikacyjne prowadzące do pomieszczeń Urzędu były wolne od barier architektonicznych m.in. poprzez:

 • możliwość wejścia do budynku od strony parkingu,
 • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu,
 • dostosowane wejść do osób niepełnosprawnych,
 • możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim: przez główne drzwi wejściowe, do pomieszczeń Urzędu na parterze, do pomieszczeń Urzędu na III piętrze, do pomieszczeń Urzędu na VI piętrze,
 • możliwość poruszania się pomiędzy piętrami windą,
 • dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze i III piętrze,
 • możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze.

Na parkingu budynku biurowego wyznaczono 2 miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku.

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie ma zamontowanych poręczy przy ścianach.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

"Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego" działająca w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli ulokowana jest w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Romana Dmowskiego 1. W obiekcie przewidziane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • wejście do budynku od strony frontowej (w przeszkleniu – nowa część budynku MOPS) bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się winda, przy pomocy której osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego lub z dysfunkcją ruchową może dotrzeć do pomieszczenia "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego" na poziomie -1,
 • miejsca postojowe - MOPS posiada dwa wewnętrzne parkingi dla Klientów i pracowników tutejszego Ośrodka. Parking przy prawym skrzydle budynku posiada trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, natomiast parking przy lewym skrzydle wyposażony jest w jedno miejsce postojowe o takim charakterze,
 • toalety - oznaczono dwie toalety (parter oraz I piętro – nowa część budynku MOPS) wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych miejsc możliwy jest od wejścia frontowego (w przeszkleniu).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa oraz strona BIP pozwala na powiększenie wielkości liter na stronie.

Strona internetowa oraz strona BIP pozwala na zastosowanie podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte i zielone litery).

Strona internetowa oraz strona BIP posiadają jasne tło strony.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zawiera mapę serwisu BIP.

Inne informacje i oświadczenia

Podmiot zobowiązuje się dokładać starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej oraz stronie BIP.

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Tu jesteśmy