Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Program PFRON pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (aktualizacja 25.04.2022r.)

Utworzono dnia 05.04.2022

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz.583) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem tego programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Program składa się z następujących Modułów:

  1. Moduł I – realizatorem programu w Module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu. W ramach tego programu udzielana jest ze środków PFRON pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością – w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Moduł I skierowany jest bezpośrednio do Beneficjentów programu, którzy mogą zwrócić się z wnioskiem o świadczenie do samorządu powiatowego,
  2. Moduł II – realizatorem programu w Module II jest PFRON. Moduł ten skierowany jest do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania samodzielne, jak i na działania zlecone organizacjom pozarządowym. Wnioski składane są w trybie ciągłym w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Pomoc finansowa udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania. Fundusz nie określa katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań; samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie,
  3. Moduł III – realizatorem programu w Module III jest PFRON. Adresatami programu w Module III są organizacje pozarządowe, które:
  • posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Rodzaje zadań, których może dotyczyć wniosek, ujęte są w załączniku nr 1 do komunikatu PFRON o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

Wnioski mogą być składane do Biura PFRON w trybie ciągłym. Finansowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” w ramach Modułów I, II i III dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce poświęconej programom realizowanym obecnie (”O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”).

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Tu jesteśmy

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 80

W poprzednim tygodniu: 222

W tym miesiącu: 888

W poprzednim miesiącu: 1034

Wszystkich: 13920