Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

Rekrutacja uczestników do udziału w Projekcie pn. "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej"

Utworzono dnia 10.06.2024

Powiat Stalowowolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację uczestników do udziału w Projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Wsparcie skierowane jest do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej/ placówce opieki całodobowej lub dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

W ramach Zadania 2 w Projekcie, dzieci i młodzież zostaną objęci wsparciem indywidualnym w postaci wsparcia psychologicznego, indywidualnego doradztwa zawodowego, konsultacji dietetycznych, treningu Biofeedback, terapii ręki oraz zostaną objęci wsparciem grupowym w postaci zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, treningów umiejętności społecznych, socjoterapii, treningów zdrowego odżywiania, treningów skutecznego uczenia się.

Aby skorzystać z w/w form wsparcia uczestnicy Projektu nie muszą korzystać z innych form wsparcia przez co najmniej jednego członka rodziny w ramach Projektu. Wsparcie skierowane jest zatem do osób będących uczestnikami Projektu w ramach realizowanych przez Partnerów Projektu poszczególnych zadań, jak również dla osób niebędących uczestnikami realizowanego przez Partnerów projektu wsparcia.

Powiat Stalowowolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli informuje, że w ramach realizacji Projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” rozpoczyna rekrutację do Zadania 2. o którym mowa wyżej, wśród zainteresowanych wsparciem, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

Główne rezultaty Projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Całkowita wartość Projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).

Usługi przewozu osób niepełnosprawnych

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Tu jesteśmy

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 102

W poprzednim tygodniu: 302

W tym miesiącu: 967

W poprzednim miesiącu: 1334

Wszystkich: 39541